Vår affärsidé

Vi skall öka vår marknads automationsgrad, och med flexibla lösningar ge möjlighet till att nå fler marknader och kunna producera fler nya produkter för våra kunder.

Genom att sälja flexibla – och kundanpassade maskiner samt tillbehör.

Vår marknad är flexoindustrin och konverterande pappersbruk inom Skandinavien.

Våra leverantörer är av marknaden högt positionerade, väl insatta i marknaden och bedriver en mycket aktiv forskning – utveckling.